Regisztráció
 

ŰRLAP
(A *-al jelzett rovatok kitöltése kötelező!)

FONTOS! Kérjük, hogy adatait a személyi okmányaiban szereplő adatokkal egyezően töltse ki!


Viselt (jelenlegi) név
Név előtag
Vezetéknév *
Utónév 1. *
Utónév 2.
Születési adatok
Vezetéknév *
Utónév 1. *
Utónév 2.
Születési helye (ország) *
Születési helye (helység) *
Születési dátuma (éééé.hh.nn.) *
Anyja neve
Vezetéknév *
Utónév 1. *
Utónév 2.
Állampolgárság, azonosítók
Neme *
Állampolgárság *
Tartózkodás *
Adóazonosító jel
Oktatási azonosító
Elérhetőségek
E-mail címe *
E-mail cím megismétlése *
Telefonszáma *
Állandó lakcím
Irányítószám *
Település neve (pl.: Eger) *
Közterület neve (pl.: Szőlő) *
Közterület jellege (pl.: utca) *
Házszám, em., ajtó
  (pl.: 12. fsz. 4.) *
Számlázási adatok
Számlázási név és cím azonos
  a névvel és a lakcímmel
Számlázási név (cég) *
Számlázási cím:
Irányítószám *
Település neve (pl.: Eger) *
Közterület neve (pl.: Szőlő) *
Közterület jellege (pl.: utca) *
Házszám, em., ajtó
  (pl.: 12. fsz. 4.) *
 
Biztonsági kód: 2490 *
Az Adatkezelési szabályzatot  elfogadom *
 

Figyelem!


Az Adatkezelési Szabályzat megismerése és elfogadása nélkül nem lehet regisztrálni. A Szabályzat letölthető itt!

A regisztráció szabályai


A regisztrációs adatszolgáltatás minden esetben önkéntes! Az adatlapon az ún. „kötelezően kitöltendő mezők” kitöltése feltétlenül szükséges a sikeres regisztrációhoz. A regisztráció során figyeljen arra, hogy a megadott adatok egyezőek legyenek a személyes okmányaiban szereplő adatokkal. A vizsgán történő megjelenéskor adategyeztetés történik, melynek során a személyes okmányokban feltüntetett és a vizsgajelentkezéskor megadott adatok egyezőségét ellenőrizzük.
A regisztrációs adatokat a regisztrált felhasználó a vizsgajelentkezést megelőzően bármikor módosíthatja, de ha már vizsgára jelentkezett a jelentkezésben szereplő személyes adatok módosítása nem lehetséges. Ezért a vizsgára jelentkezéskor feltétlenül ellenőrizze személyes adatainak helyességét.
A regisztrációs adatok törlése a regisztrált felhasználó kezdeményezésére történhet (info@ezravizsgakozpont.hu).
A regisztrált adatokhoz a www.cigany-nyelvoktatas.hu rendszergazdái, valamint az arra jogosult munkatársak férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül más személynek nem adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelők az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálják, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.
A regisztrálás során az adatok automatikusan rögzülnek a rendszerben, majd egy értesítő kerül kiküldésre a megadott email címre. A levél tartalmazni fogja az első belépéshez szükséges jelszót, amit a felhasználó belépés után meg tud változtatni. Abban az esetben, ha a regisztrációt követően 5 napig nem lép be a felhasználó a rendszerbe, adatai automatikusan törlődnek, és a regisztráció érvénytelenné válik. A felhasználó a regisztrációkor kizárólag saját adatait jogosult feltölteni.
Az adatok kezelője a EZRA Nyelvvizsga (EZRA Kft., 5600 Békéscsaba, Andrássy út 79-81.). A www.cigany-nyelvoktatas.hu oldalaira ellátogató regisztrált felhasználók számítógépének IP címe biztonsági és statisztikai okokból naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikák készítésére használjuk fel és nem kerülnek kapcsolatba a többi adattal. A regisztrált felhasználók további adatainak felvétele a regisztrációs adatlap kitöltésével történik. Az adatkezelés célja elsőként az ONLINE jelentkezés menüpont elérhetősége, valamint látogatottsági statisztikák készítése.
A www.cigany-nyelvoktatas.hu oldalára bárki regisztrálhat, aki már betöltötte 14. életévét, ez azonban csakis akkor történhet meg, ha elfogadta az EZRA Nyelvvizsga Regisztrációs szabályzatát, azaz ezt a dokumentumot.
A Regisztrációs Szabályzat alól nem nyújt mentességet, ha nem olvasta el vagy nem tudta azt értelmezni. Az EZRA Nyelvvizsgaközpont fenntartja a jogot a Regisztrációs szabályzat mindenkori megváltoztatására, amiről a regisztrált tagokat értesítjük. A módosulásokat minden regisztrált tag automatikusan elfogadja. Amennyiben nem kívánja elfogadni az új szabályzatot, kérvényezheti azonosítója törlését.