Gyakran Ismételt Kérdések/GYIK
 

Mikor sikeres a vizsga?

Sikeres a vizsga akkor, ha az egyes részfeladatoknál szerzett pontok összege eléri az adott típusban elérhető összpontszám 60%-át, az egyes készségekhez tartozó feladatok (össz)pontszáma pedig a 40%-os minimumküszöböt.


Igaz-e, hogy komplex nyelvvizsgánál nem kötelező az írásbeli vagy a szóbeli részvizsgák mindegyikénél 60%-ot elérni?

Igen. A komplex típusban megszerezhető összpontszám 60%-át kell elérni (a megfelelő készségszintek elérése mellett) a sikeres komplex vizsgához, azaz nem szükséges, hogy az írásbeli vagy a beszédértés vizsgán külön-külön is elérje a vizsgázó a 60%-os szintet. Ha valaki komplex vizsgatípusra jelentkezik, és a hozzá tartozó részvizsgák összeredménye meghaladja a sikerességhez elengedhetetlen (60%-os) szintet, valamint a vizsgázó minden készségnél is eléri a minimumküszöböt, komplex típusú bizonyítványt kap. Ezen esetekben a magasabb pontszámot elérő vizsgarész(ek) eredménye kompenzálhatja az esetlegesen a sikeresség szintjét el nem érő vizsgarész(ek) eredményét. Tehát, ha a vizsgázó például a szóbeli vizsgarészt 40% fölött, de 60% alatt teljesítette, ugyanakkor az írásbeli vizsgarész feladatainak összeredménye meghaladja a 60%-ot (és eléri a készségenkénti minimumküszöböt), úgy ezzel mintegy feljavíthatja a komplex nyelvvizsgaeredményét és teljesítheti az összpontszám 60%-át. Vagyis komplex nyelvvizsgát kaphat. Ez fordítva is igaz, ha jobb a szóbeli, mint az írásbeli a feladatok együttes értékelése miatt a pontszámok összeadódnak, a komplex nyelvvizsga teljesíthető. 


Mi történik, ha valaki komplex nyelvvizsgatípusra jelentkezett, de csak az egyik vizsgarészt tudta 60%-ra teljesíteni?

Komplex típusra való jelentkezés esetén, amennyiben a komplex típusú vizsga sikertelen, de az szóbeli vagy írásbeli típushoz tartozó vizsgarész(ek) összeredménye eléri a sikeres szintet, a készségenkénti eredmény pedig minimum 40%-os pontszámértéket szóbeli vagy írásbeli típusú bizonyítvány állítható ki. 


Jelentkezhetek külön szóbeli vagy külön írásbeli vizsgára is?

Igen. Az EZRA nyelvvizsga letehető komplex vizsgaként, de lehet jelentkezni külön írásbeli, illetve külön szóbeli vizsgára is. 


Kaphatok-e külön bizonyítványt csak a szóbeli, vagy írásbeli részre?

Igen. Amennyiben a vizsgázó komplex (írásbeli és szóbeli) vizsgára jelentkezik, de csak részben sikerül a vizsga, úgy külön „szóbeli” vagy „írásbeli” bizonyítványt állítunk ki a vizsgázó részére. Természetesen van lehetőség csak írásbeli, vagy csak szóbeli vizsgajelentkezésre is. A vizsga sikerességének pontos feltételei megtalálhatók a Vizsgaszabályzatban.


Egyesíthető-e a két részvizsga bizonyítványa?

A 137/2008. (V.16.) Korm. rendelet értelmében a külön megszerzett szóbeli és írásbeli bizonyítvány komplex vizsgával egyenértékű, függetlenül a két vizsgarész között eltelt időtől. A részvizsgák egyesítéséről – kérelemre – az Oktatási Hivatal hatósági bizonyítványt állít ki. A különböző szintű részvizsgák egyesítésének feltételeit a fenti rendelet tartalmazza.


Használhatok-e szótárt a vizsgán?

Igen, az EZRA írásbeli nyelvvizsga valamennyi vizsgarész-feladatánál szabadon használhatnak 1 db bármilyen (kiadó által) nyomtatott kétnyelvű szótárt.


Készül-e hangfelvétel a szóbeli nyelvvizsgáról?

A szóbeli nyelvvizsgáról a vizsgázó hozzájárulásával hangfelvétel készül.


Milyen elemei vannak az írásbeli vizsgának?

Az írásbeli vizsgának az olvasott szöveg értése, az íráskészség illetve a közvetítés képezi részét, míg a szóbeli vizsgát a hallott szöveg értése és a beszédkészség alkotja. Az írásbeli vizsgán a vizsgázó maga dönti el, hogy a rendelkezésre álló időből mennyit szán egy-egy vizsgarészre. Az írásbeli vizsga valamennyi komponensénél szótár használata megengedett. 


Mikor sikeres a nyelvvizsga?

A vizsga – bármely szinten – akkor sikeres, ha a vizsgázó minden egyes vizsgarészben eléri a maximális pontszámnak legalább a 40%-át (137/2008 Korm. Rendelet). A vizsga egészét tekintve pedig eléri az összes vizsgarészben szerezhető összpontszám 60%-át. 
Részletek a Főoldal alján lévő táblázaban!